BIOLOGIA ZNACZY ŻYCIE

Celem zajęć prowadzonych w ramach koła biologicznego było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z biologią poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Uczniowie mieli okazję trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą. Świetnie pracowali w zespołach, badając świat istot żywych pod mikroskopem, wykonując eksperymenty, a szukając wytłumaczenia wyników, poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.

E. Romańczuk- Ozdoba

Script logo