BIOFEEDBACK

W naszej szkole prowadzone są zajęcia EEG Biofeedback.

Korzystamy z nowoczesnej aparatury medycznej, dzięki której uczeń kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli. Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci z trudnościami szkolnymi typu:

>zaburzenia koncentracji uwagi

>zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy

>dysleksja

>ADHD

>nerwice, stres

>niepokój psychoruchowy

>zaburzona samoocena dziecka.

Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w terapii dzieci.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka.

Wymagane dokumenty dotyczące zapisów na zajęcia:
-zaświadczenie neurologa o możliwości uczestnictwa w treningach,
-krótki wywiad z opiekunem ucznia,
-ankieta, zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach,
-analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej ucznia.

W związku z dużą liczbą dzieci uczestniczących w zajęciach o przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący terapeuci: mgr Artur Szewc, mgr Katarzyna Kozak

Script logo