'BEZPIECZNIE DO SZKOŁY' - PROJEKT EDUKACYJNY KLAS 1-3

O projekcie: Bezpiecznie do szkoły

W projekcie uczestniczyły wszystkie klasy 1-3. Głównym jego celem było kształcenie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Działania projektowe trwały cały miesiąc wrzesień. Odbywały się w pięciu modułach:

1. Stworzenie tematycznej interaktywnej bazy materiałów dydaktycznych.
2. Zajęcia tematyczne, pogadanki, spotkanie z policjantem
3. Galeria prac plastycznych - dekoracja szkoły
4. Ćwiczenia praktyczne na ulicy
5. Nauka piosenki lub wiersza

Efekt końcowy projektu: film z realizacji projektu, interaktywna baza materiałów o bezpieczeństwie 

Dorota Dankowska

 

Script logo