ARTYSTYCZNIE- INTERAKTYWNIE

W spotkaniach uczestniczą uczennice klasy 8d oraz 7(czasami wpadał Pan Robert Makłowicz). Na zajęciach nagrywamy i montujemy małe formy filmowe, najczęściej tematycznie związane z rocznicami, obchodami, apelami. Łączymy film z formą teatralną, obrazem i recytacją. Celem jest tworzenie sztuki interaktywnej. Pierwszym filmem nagranym w czasie pandemii i nauki online był projekt pt. „E.lekcje”. 

W tym roku szkolnym przygotowałyśmy Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ”. Projekt był przygotowany dwutorowo, składał się z materiału

filmowego oraz interaktywnych działań z uczniami klas 4-8, którzy byli widownią. Interaktywność w sztuce jest dialogiem odbiorcy (interaktora) i dzieła sztuki w czasie rzeczywistym, komunikacją w formie wzajemnego oddziaływania. Sprawia, że dzieło jest inne w każdym przypadku aktywności odbiorcy.Twórczość artysty jest tylko kontekstem dzieła, ono samo zaś powstaje w drugim etapie – interakcji z odbiorcą.

Jolanta Walewska

Script logo