AN INTRODUCTION TO DESIGN THINKING

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Dorota Dankowska, Joanna Mateńko i Beata Paszun uczestniczyły w międzynarodowym seminarium „An Introduction To Design Thinking” (Wprowadzenie do myślenia projektowego)

Celem tego internetowego seminarium było zapoznanie się z procesem myślenia projektowego i jego fazami oraz zidentyfikowanie sposobów wdrażania myślenia projektowego w klasie i projektach eTwinning.

W szkoleniu uczestniczyło 200 nauczycieli z europejskich krajów: Polski, Czech, Litwy, Włoch, Grecji, Bułgarii, Niemiec, Rumunii, Finlandii, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Albanii, Belgii, Chorwacji, Gruzji, Szwecji, Hiszpanii, Węgier, Azerbejdżanu, Serbii, Mołdawii, Irlandii, Łotwy, a także z Turcji i Tunezji.

Seminarium prowadziła w języku angielskim Arjana Blazic z Chorwacji.

Dorota Dankowska

Script logo