1-3 LISTOPADA

W dniach 1, 2 i 3 listopada nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2 i 3 listopada szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 6.30 - 16.30.

Script logo