ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

Zespół ds. promocji zdrowia:

Anna Wolikowska nauczyciel geografii i przyrody – koordynator

Marta Pogorzelska - nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Borecka - nauczyciel wychowania fizycznego

Andrzej Chojnacki- nauczyciel informatyki i techniki

Tomasz Zwoliński – przedstawiciel Rady Rodziców

Bożena Szymczak- pielęgniarka szkolna

Diana Jach – przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Script logo