ZDROWE ODŻYWIANIE JEST WAŻNE

Klasy trzecie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych związanych z zdrowym odżywianiem i higieną. Główny cel to budowanie świadomości dzieci dotyczącej bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie trwania pandemii.

Lekcję rozpoczęła pogadanka dotycząca zasad budowania odporności organizmu poprzez dbałość o higienę osobistą, ćwiczenia ruchowe oraz sposób odżywiania. Następnie uczniowie podzieleni na grupy konstruowali piramidę żywienia przyklejając obrazki produktów spożywczych w odpowiednich rubrykach. Na zakończenie wszyscy otrzymali zdrową przekąskę w postaci musów owocowych ufundowanych przez Radę Rodziców.

Opiekunowie MSU

Zajęcia odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym (każda klasa odrębnie i ze swoim wychowawcą), a materiały i produkty żywnościowe odbyły wymaganą kwarantannę i przekazano je dzieciom z uwzględnieniem zasad wysokiej higieny (dezynfekcja rąk, rękawiczki).

Script logo