ZDROWE ODŻYWIANIE JEST WAŻNE

Klasy trzecie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych związanych z zdrowym odżywianiem i higieną. Główny cel to budowanie świadomości dzieci dotyczącej bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie trwania pandemii.

Lekcję rozpoczęła pogadanka dotycząca zasad budowania odporności organizmu poprzez dbałość o higienę osobistą, ćwiczenia ruchowe oraz sposób odżywiania. Następnie uczniowie podzieleni na grupy konstruowali piramidę żywienia przyklejając obrazki produktów spożywczych w odpowiednich rubrykach. Na zakończenie wszyscy otrzymali zdrową przekąskę w postaci musów owocowych ufundowanych przez Radę Rodziców.

Script logo