ZAWÓD MOICH MARZEŃ

10 maja 2019 r. odbył się w klasach I-III dzień projektowy pod hasłem "Zawód moich marzeń".
Do głównych celów edukacyjnych należały:
-wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,
-rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji,  
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
W tym dniu odbyły się zajęcia, w trakcie których uczniowie opisywali swoje zainteresowania i hobby, podawali przykłady swoich mocnych stron, odgrywali różne role zawodowe w zabawie, podawali przykłady zawodów wykonywanych przez najbliższe osoby w otoczeniu, omawiali znaczenie poszczególnych zawodów, rozwiązywali zagadki, rysowali i opowiadali o zawodach swoich marzeń. 
Beata Paszun
Script logo