ZAPRASZAMY DO CZYTELNI!

Drodzy siódmoklasiści i ósmoklasiści! Zewsząd słychać, że jesteście bardzo obciążeni nauką i codziennie spędzacie w szkole dużo czasu.

Namawiamy Was - nie zanoście wszystkich prac domowych do domu, zapraszamy do czytelni!

Tutaj możecie w ciszy odrobić lekcje, pouczyć się, poczytać lekturę i skorzystać z atlasów, słowników, encyklopedii oraz internetu.

Zapraszamy!

Małgorzata Nastalska, Monika Ziemienowicz

Script logo