ZAJĘCIA OTWARTE

Kolejne zajęcia otwarte  z wykorzystaniem  TIK  oraz rzutnika multimedialnego odbyły się 19 marca.

Była to lekcja języka angielskiego przygotowana przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  Renatę Rzepecką. Temat zajęć:  Dzień Świętego Patryka  -  Saint Patrick's Day.

Lekcję obserwowali zaproszeni goście – koordynatorzy szkolnej sieci szkół uczestniczących w programie „Aktywna tablica”.

Małgorzata Semeniuk

Script logo