ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W listopadzie Pani Karolina Machutta-Gałązka i uczniowie klasy 7b gościli na swoich zajęciach grupę przedszkolaków z „Tęczowej Doliny”.

Zajęcia odbywały się w sali gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci w rytm muzyki bawiły się, wykonywały zadania i utrwalały język angielski.

Nasi siódmoklasiści z przejęciem opiekowali się małymi gośćmi, a przedszkolaki były zachwycone.

Elżbieta Szymanowicz

Script logo