ZAJĘCIA LITERACKO-PLASTYCZNE

Grupa Przedszkolaków z „Tęczowej Doliny” wraz z uczniami klasy 2a miała do wykonania pracę, w której pokazać należało „szarą godzinę”.

Dzieci wysłuchały wiersza „Szara godzina” Ewy Szelburg-Zarembiny oraz opowieści „O walce czarnej z białą”. Na podstawie tych utworów pięknie opowiedziały o tym, jak wygląda świat za oknem późną jesienią oraz z połączenia jakich farb powstaje kolor szary.

Przy dźwiękach muzyki Chopina wykonywały swoje prace. Po zajęciach drugoklasiści powiedzieli, że wśród przedszkolaków mają już swoich przyjaciół.

Jest to bardzo miłe i wartościowe.

Elżbieta Szymanowicz

Script logo