ZAJĘCIA CZYTELNICZO-PLASTYCZNE

26 października 2017 roku w ramach projektu odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Ilonę Orlikowską (wspomaganie Maja Maj) dla grupy z przedszkola “Stokrotka”.

Temat zajęć: “Skarby jesieni” na podstawie wiersza Doroty Gellner pt.: “Jesienny pociąg”. Malowanie farbami plakatowymi na folii spożywczej.

Szkolniaki i przedszkolaki były zachwycone zajęciami. Dzieci były bardzo zaangażowane w działania. Atmosferę w pełni oddają zdjęcia.

Elżbieta Szymanowicz

Script logo