Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

W styczniu rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Literacki „Z przyrodą za pan brat”.

Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich.

Jury wyróżniło trzy prace przyznając nagrody Poli Fortuńskiej z klasy 2b, Mai Gzylewskiej z klasy 3f oraz Adamowi Szczepańskiemu z klasy 3c.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do rozwijania talentów literackich.

Małgorzata Semeniuk

Małgorzata Nastalska

Script logo