XXXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna
3. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do dn. 9 stycznia 2017 r. W kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy
4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna
5. Szczegółowe wymagania:
-opowiadania lub utwory dramatyczne nie mogą przekraczać 15 stron wydruku
-opowiadania każdego uczestnika należy podpisać i spiąć
-każdy wiersz powinien być na osobnej stronie, oddzielnie podpisanej
-każdy uczestnik dołącza również podpisaną płytę CD, zawierającą jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty
6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r.
8. Prace oceniane będą w kategoriach:
-poezja: uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-6
-proza: uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-6
9. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska jako przewodnicząca, poeci, prozaicy i dziennikarze, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści
10. Wręczenie nagród nastąpi w maju 2017 roku podczas uroczystego spotkania młodych twórców na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku
11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w książce, podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej

Małgorzata Nastalska, Monika Ziemienowicz

Script logo