WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

W czerwcu 2020r. nasi ósmoklasiści przystąpili do egzaminu. Ich wyniki okazały się wyższe od globalnych wyników w skali miasta, województwa i kraju. Dotyczy to wszystkich przedmiotów objętych sprawdzianem, a więc języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Jeden uczeń uzyskał najwyższy, czyli 100% - jest to wynik z języka angielskiego. W zakresie wszystkich przedmiotów objętych sprawdzianem nasi uczniowie uplasowali się na I pozycji w Słupsku.

Egzamin ósmoklasisty:

 

j.polski

matematyka

j.angielski

szkoła

68,21%

54,23%

72,05%

miasto

57,83%

42,73%

53,64%

województwo

57,83%

45,48%

53,75%

kraj

59%

46%

54%

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni i pełni uznania.

Script logo