WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Akcja ta ma na celu zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci poprzez zaszczepienie ich przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego takich jak: tężec, polio, gruźlica., odra. Celem akcji jest również kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Do akcji zaangażowały się nie tylko dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły, ale również ich rodzice, ciocie i dziadkowie.

W rezultacie uszyto 28 charytatywnych szmacianych laleczek, które zachwycały oryginalnością, pomysłowością i różnorodnością. Od razu po feriach podczas zebrań z rodzicami oraz na przerwach lekcyjnych przeprowadzona została prezentacja laleczek. Wszystkie laleczki praktycznie od razu znalazły swoich opiekunów, którzy chętnie włączyli się w akcję ratowania życia dzieci w najbiedniejszych regionach świata, przekazując na ten cel darowiznę. Podczas akcji zebraliśmy 475 zł.

Script logo