WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT – TEATRZYK JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA 2B

Zajęcia w ramach programu „ Szansa na sukces- podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”  zostały zaplanowane do realizacji  w klasie 2 B – jedna godzina tygodniowo.


Celem głównym warsztatów było rozbudzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim , usprawnianie komunikacji  językowej dzieci, zapoznanie z kulturą  i obyczajowością krajów anglojęzycznych oraz budzenie pozytywnego stosunku do języka angielskiego.
Praca rozpoczęła się od  zapoznania z nowa salą teatralną szkoły, garderobą, strojami.

Następnie dzieci pracowały w ramach wprawek teatralnych: „Emotions”- fingerpuppets”- zabawy z piosenkami Super Simple Songs,  „ The skeleton Dance”-taniec i ruch.

Dzieci poznały zwyczaje i tradycje ludzi mieszkających w Szkocji. Przygotowały etiudę teatralną „Nassie- the Loch Ness Monster” , którą zaprezentowały 27.10.2016 w szkolnej bibliotece w ramach akcji „ Let’s tell a story” dla uczniów szkoły.

W okresie świątecznym członkowie grupy poznali zwyczaje obchodzenia świąt w krajach anglojęzycznych w oparciu o piosenki „ Super Simple Christmas Songs” i zaprezentowały je na forum klasy, ucząc swoich kolegów nowych słów w języku angielskim.

Następnym etapem pracy w ramach warsztatów były zabawy z ciałem i przestrzenią, emisją głosu, ruchami ciała w oparciu o eksperymenty pedagogiczno- teatralne Jana Dormana.

To pozwoliło grupie zaplanować  nowe przedstawienie w języku angielskim do realizacji „ Snow White and the seven dwarfs” . Dzieci pracowały nad wymowa tekstu ról w języku angielskim oraz nad tekstami piosenek.  Rodzice dzieci wykonali napis na drzwiach sali teatralnej „ Theatre - Teatr ” oraz  zaangażowali się w pomoc przy budowaniu scenografii do przedstawienia oraz doposażeniu sali teatralnej  w oświetlenie.

Przedstawienie teatralne w języku angielskim „ Snow White and the seven dwarfs”   zostało zaprezentowane  w ramach akcji - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  11.01.2017 dla uczniów i pracowników szkoły. I to była premiera.  Przed przedstawieniem teatralnym dzieci przygotowywały plakaty informujące o przedstawieniu, które umieściły  na korytarzach szkoły. Doskonaliły  grę aktorską i przygotowały stroje.

Po raz drugi 03.02.2017 dzieci zaprezentowały to samo przedstawienie swoim rodzicom i dziadkom. Publiczność dopisała, a dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Uczniowie biorąc udział w realizowanym projekcie poszerzają zasób słownictwa w języku angielskim, poprawiają wymowę. Przygotowują się do użycia poznanego słownictwa w sytuacjach realnych i podnoszą motywację do nauki języka angielskiego.

Zdjęcia z realizowanego  projektu i ich opis nauczyciel klasy zamieszcza na stronie szkoły:
WOŚP
Spotkanie


Renata Rzepecka

Script logo