WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT -

„Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Zajęcia projektowe odbywające się w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przyniosły wiele pozytywnych efektów. Uczestniczyło w nich dziesięcioro uczniów z klasy II. Uczniowie wykazywali duże zaiteresowanie zadaniami projektowymi, odznaczali się wysokim poziomem ciekawości poznawczej. W czasie zajęć widać było u nich radość z tworzenia i działania. Uczniowie odpowiedzialnie podchodzili do pracy i z dużym zaangażowaniem działali w czasie projektu, wywiązywali się z powierzonych im ról.
Zadania realizowane w czasie zajęć projektowych dotyczyły zagadnień związanych z teatrem w połączeniu z językiem angielskim.
Wraz z dziećmi zajmowaliśmy się tematyką  Nessie the Loch Ness Monster - etiuda teatralna polsko -  angielska. Oglądaliśmy próby przedstawienia innej grupy teatralnej, zapoznaliśmy się ze zwyczajami i tradycjami ludzi mieszkających w Szkocji. W czasie zajęć dzieci tworzyły pacynki na paluszki i odgrywały krótkie scenki w języku angielskim. Przed świętami Bożego Narodzenia zapoznaliśmy się z tym, jak obchodzone są święta Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych. Pomogły nam w tym Super Simple Christmas Songs – świąteczne piosenki po angielsku. Pracowaliśmy również nad przygotowaniem przedstawienia pt. The Story of the Santa Claus – Historia Świętego Mikołaja. Pracowaliśmy nad wymową tekstu ról do przedstawienia, scenografią i strojami dla aktorów. W efekcie naszej pracy powstało przestawienie, które wystawiliśmy dla naszych kolegów z klasy w sali teatralnej w dniu wigilii klasowej.

 

Katarzyna Kokos

Script logo