WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT

 

„Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT” - klasy 1-3, grupa 1
W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzysta z nich 10 uczniów z klasy 3G. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Zajęcia miały na celu:  rozbudzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim, usprawnianie komunikacji  językowej, zapoznanie z kulturą  i obyczajowością krajów anglojęzycznych oraz budzenie pozytywnego stosunku do języka angielskiego.

Katarzyna Kokos 

 

Script logo