WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT

WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT klasy IV-VI gr.1 Zad.4.52/IV-VI/1

Projekt w I semestrze realizowany był od listopada 2016r  do stycznia 2017r w wymiarze 1 godzina tygodniowo (poniedziałek). W zajęciach uczestniczy 10 osób z klas 4.
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka obcego, kultury Wielkiej Brytanii okresu lat 60-70 oraz różnorodnych form teatralnych.
Zgodnie z założeniami podczas zajęć omówiony został bardzo dokładnie skład zespołu The Beatles. Uczniowie samodzielnie gromadzili informacje na temat poszczególnych członków grupy oraz utworów zawartych w scenariuszu. Wspólnie przeanalizowany został scenariusz, słownictwo oraz poszczególne elementy technik teatralnych, które  wykorzystane zostaną w przedstawieniu. Uczniowie samodzielnie zaprojektowali oraz wykonali (uszyli) pacynki przedstawiające członków zespołu the Beatles oraz ich instrumenty. Opracowali również prezentację dotyczącą wszystkich muzyków oraz ich twórczości.

Frekwencja na zajęciach wynosiła 100%. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych.  Swoją wiedzę wykorzystają nie tylko na języku obcym, ale również na i innych przedmiotach.

Karolina Machutta-Gałązka

Script logo