WARSZTATY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII Z ZASTOSOWANIEM TIK

W zajęciach projektowych od 11.2017r. udział brało 10 uczniów z klasy IVb i Vb. Celem zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach warsztatów matematyczno-przyrodniczych było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Program zajęć zapewnił uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o świecie zwierząt. Praca zespołowa sprawia, że uczniowie czują się odpowiedzialni za pracę własną i innych, nabywają kompetencji naukowo-technicznych, społecznych, umiejętności uczenia się. Przeprowadzono wstępny test diagnozujący. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia: ,,Ptaki – wyjątkowa grupa zwierząt. Wędrówki ptaków.

Poznajemy gatunki ptaków zimujących i zalatujących. Jakie ptaki przylecą do naszego karmnika? Czym karmić ptaki zimą? Zapotrzebowanie energetyczne różnych gatunków ptaków. Jak zbudować karmnik? Jak zabezpieczyć karmnik przed wizytą nieproszonych gości?". Sporządziliśmy projekt karmnika oraz jego papierowy model. Odbyliśmy wycieczkę do pobliskiego sklepu budowlanego, aby sporządzić kosztorys i zakupić materiały potrzebne na budowę karmnika.

Przed przystąpieniem do montażu uczniowie w sali informatycznej przygotowali projekt komputerowy karmnika w odpowiednim programie oraz opracowali wiadomości fotograficzno – informacyjne na temat ptaków zimujących w naszej okolicy.
Dzieci z radością kleiły, wbijały gwoździe i wkręcały wkręty. Wykonaliśmy piękny drewniany karmnik, który został zamontowany na terenie szkoły. Uczniowie rozwiązywali zadania związane z prędkościami ptaków, ich wagą, wielkością oraz poznawali rekordzistów w tej grupie zwierząt.

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie nabyli nawyku ekologicznego myślenia i odpowiedzialności za stan środowiska. Doskonalili kompetencje matematyczne, informatyczne poprzez zadania praktyczne. Założone cele i tematy zostały zrealizowane.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani zadaniami projektowymi, zaangażowani i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Edyta Romańczuk-Ozdoba, Agnieszka Olschewska, Piotr Ceranowski

Script logo