WARSZTATY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII Z ZASTOSOWANIEM TIK

Projekt w I semestrze realizowany był od listopada 2016r  do stycznia 2017r w wymiarze 2 godzin tygodniowo, we wtorek i piątek , W zajęciach uczestniczy 10 osób z klasy 6 b.


Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i elementów fotografii. z zastosowaniem TIK.


Projekt nazwany został „Mój pierwszy dom” . Uczniowie wykonali  plan osiedla domków jednorodzinnych i tworzą makietę owego osiedla. Dzieci podzielone zostały na grupy dwuosobowe i w takich grupach będą pracowały do zakończenia projektu. Każda grupa ma za zadanie postawienie na działce budowlanej domku jednorodzinnego oraz opracowanie i zagospodarowanie terenu wokół działki. W tym celu dzieci dokonały  niezbędnych  pomiarów działek, zastosowując odpowiednią skalę, Uczniowie zaprojektowali wykonanie modeli domów z graniastosłupów i innych brył. Projekty poszczególnych domków wykonane zostały w sali informatycznej, w odpowiednim programie komputerowym i wydrukowane, a następnie  wycięte i sklejone. Poszczególne etapy pracy sfotografowano.


 W późniejszym etapie projektu uczniowie otrzymują budżet wyjściowy, będą mieli możliwość przekonania się, że ważnym elementem każdego gospodarstwa domowego jest umiejętne konstruowanie budżetu domowego, odpowiednie kalkulowanie wydatków.


Frekwencja na zajęciach wynosiła 99%. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, z zaangażowaniem projektują swoje domy i planują zagospodarowanie terenu wokół domu i na osiedlu.


Uczestnicy projektu swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć


wykorzystują na lekcyjnych z przyrody, matematyki i informatyki uzyskując wysokie wyniki z tych przedmiotów.

Anna Wolikowska, Beata Kubiszewska, Andrzej Chojnacki

Script logo