WARSZTATY MATEMATYCZNE

Projekt SZANSA NA SUKCES - „Interaktywne warsztaty matematyczne” klasa druga, grupa 1

Ewaluacja zajęć w I semestrze

W interaktywnych warsztatach matematycznych bierze udział dziesięcioro uczniów z klas drugich. Uczniowie systematycznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Podczas warsztatów wykorzystywane są różnorodne aktywizujące metody i formy pracy.

28 września 2017 r. został przeprowadzony test diagnozujący mający na celu poznanie możliwości dzieci, ich mocnych i słabych stron oraz zagadnień wymagających utrwalenia. 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością przystępują do powierzonych im zadań. Dobrze się bawią i otwarcie podchodzą do nowych wyzwań. Bardzo chętnie uczestniczą w różnorodnych grach i poznają zabawy matematyczne. W I semestrze uczniowie grali w gry z kostkami, gry i zabawy utrwalające umiejętności rachunkowe, takie jak: Bingo, Naleśniki z matematyki,  Dodawanie z wężem czy zabawy z taśmą krawiecką.  Poznawali tajniki geometrii poprzez układanie postaci i budowli z figur, układanie tangramów czy geometryczne mozaiki. Rozwiązywali zagadki, labirynty i łamigłówki matematyczne. Utrwalali swoje umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej poprzez zabawy i dyktanda graficzne. Grali w przeróżne gry planszowe i tworzyli własne. 

Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, co sprzyja pokonywaniu własnych słabości i rozwijaniu nowych umiejętności. Uczniowie rozwinęli poprzez zabawę swoją technikę liczenia i umiejętność rozwiązywania zadań.

Beata Paszun

 

Script logo