WAKACJE NA FOTOGRAFII

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT.: „WAKACJE NA FOTOGRAFII”1.    Organizatorem konkursu są Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka”w Słupsku.
2.    Konkurs przeznaczony dla uczniów SP5. Wszystkie zdjęcia muszą być autorstwa ucznia.
3.    Cele konkursu:
·    Budzenie zainteresowań kulturą i przyrodą własnego regionu, kraju.
·    Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
·    Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii
4.    Technika wykonania zdjęć ich kompozycja i aranżacja jest dowolna.
5.    Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce w komputerowych programach graficznych. Nie dotyczy przycinania i kadrowania.
6.    Zdjęcia należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną w formie załączników na podane adresy: szp5@poczta.onet.pl
7.    Liczba zdjęć maksymalnie 3 szt. w formacie JPG (jpeg).
8.    W treści maila/listu elektronicznego należy podać:
w temacie: nazwę konkursu,
w treści: imię i nazwisko, klasa, komentarz (krótki opis) do zdjęcia.
9.    Przesłane pliki będą umieszczone na naszej szkolnej stronie www.sp5.pl.
10.    Zdjęcia należy nadsyłać do 9 października 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2016 r.
11.    Nadesłane prace niespełniające wymogów regulaminu, nie będą brane pod uwagę podczas oceny.
12.    Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
14.    Werdykt jury jest ostateczny.
15.    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
16.    Wszelkie uwagi kierowane są do organizatorów: pana Piotra Ceranowskiego i pana Andrzeja Chojnackiego.

Script logo