UCZNIOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas trzecich wprowadzili zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918r. Przypomniano trzy najważniejsze powstania narodowe. Uczniowie recytowali wiersze, a wszyscy uczestnicy apelu wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Tańcami ludowymi takimi jak kujawiak i trojak przypomnieli o polskiej tradycji.

Uroczystą oprawą dla tego święta był konkurs plastyczny pt. ,,Wielcy Polacy" ,wystawki tematyczne na holach i w klasach, bieg niepodległości, udział klasy 3a i 3c w lekcji historii. Wierzymy, że taki dzień jak ten, przyczyni się do podtrzymania więzi z ojczyzną, jej historią i tradycjami.

Script logo