U NAS-U WAS-SPOTKANIE ON-LINE PARTNERSKICH KLAS

Klasa 3d realizuje projekt eTwinning „Znajdźmy wspólny język ojczysty”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie spotkali się on-line ze swoimi kolegami ze szkół partnerskich. Spotkanie dotyczyło języków regionalnych. Rezultatem spotkania jest słownik wyrazów gwarowych w różnych regionach Polski - „U nas – u was”.

Dorota Dankowska

Script logo