SZKOLENIE WEWNĄTRZSZKOLNE

W ramach programu „Aktywna Tablica” zorganizowane zostało wewnątrzszkolne szkolenie dla grona pedagogicznego, poświęcone możliwościom tablicy i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć.

W spotkaniu wzięli udział również wybrani uczniowie. Wspólnymi siłami tajniki tablicy zostały odkryte.

Szkolenie przeprowadził nauczyciel informatyki – Andrzej Chojnacki.
                                                                 
Małgorzata Semeniuk (koordynator szkolny)

Script logo