SZKOLENIE UCZNIÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI POGRYZIEŃ I ATAKÓW PRZEZ PSY

Uczniowie klasy 3 uczestniczyli w programie prewencyjnym - zapobieganiu pogryzieniom przez psy. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzętami, zwrócenie uwagi na sygnały wysyłane przez psy i wyrażane przez ich mowę ciała oraz zapoznanie z zasadami prawidłowego zachowania w sytuacji ataku zwierzęcia, stanowiącego zagrożenie zdrowia lub życia.

Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w pogadance i ćwiczeniach praktycznych. Przy okazji nauki było też sporo fajnej zabawy i zdrowego ruchu.

Script logo