SZKOLENIE DLA RODZICÓW

RODZICU!
Chcesz wiedzieć jak twoje dziecko może dobrze wykorzystać dostęp do internetu?
Nauczyć się jak być przewodnikiem dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci?
Reagować w porę na sytuacje dotyczące zagrożenia Twojego dziecka w internecie?

Przyjdź na szkolenie, a poznasz źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumiesz, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, dowiesz się jak sprawdzić czy gra jest odpowiednia dla Twojego dziecka, ponadto nauczysz się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Przyjdź na BEZPŁATNE szkolenie (2 dni po 6 godzin) w Słupsku w jednym z terminów:

  • terminy szkoleń przed południem - w godzinach 8.00-15.00:

4-5 lutego 2019
11-12 lutego 2019
13-14 lutego 2019
18-19 lutego 2019
25-26 lutego 2019
27-28 lutego 2019
4-5 marca 2019
6-7 marca 2019

  • terminy szkoleń po południu - w godzinach 14.00-21.00:

6-7 lutego 2019
20-21 lutego 2019
 
WYBIERZ DOGODNY TERMIN! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 W najbliższych dniach trafi na Państwa ręce za pośrednictwem dziecka gotowy formularz dotyczący zgłoszenia na szkolenie, zainteresowani rodzice proszeni są  o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 205 lub pozostawienie w sekretariacie szkoły.
Szkolenie realizowane jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
http://www.slupsk.pl/zapraszamy-rodzicow-na-bezplatne-szkolenia-dot-bezpieczenstwa-dzie-75913/

Script logo