SZKOLENIE

Druga część szkolenia wewnątrzszkolnego przeprowadzonego w ramach programu „Aktywna tablica” dotyczyła wykorzystania OneDrive jako narzędzia, pomocnego w  pracy z tablicą interaktywną.

Szkolenie przygotowali i przeprowadzili nauczyciele informatyki: Piotr Ceranowski i Andrzej Chojnacki.
                                                                                                  
Małgorzata Semeniuk (koordynator szkolny)

Script logo