SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły. W tym rok szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i ubiega się o przyjęcie do grona Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 • O PROJEKCIE

  Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie...

 • WYDARZENIA

  Działania i wydarzenia szkolne związane z promowaniem zdrowia w naszej szkole...

 • KONKURSY

  Zobacz aktualności o konkursach...

 • DOKUMENTY

  ...

Script logo