SZANSA NA SUKCES

  • PLAN ZAJĘĆ

    Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku P5 w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”...

  • REALIZACJA ZAJĘĆ

    Ewaluacja z I semestru realizacji projektu...

  • REKRUTACJA

    KARTA ZGŁOSZENIA do Projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych w ramach Działania 03.02.01.Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Script logo