SZANSA NA SUKCES

  • OPIS PROJEKTU

    Projekt Szansa na sukces obejmuje 2 etapy edukacyjne I-III i IV - VII. Skierowany jest do uczniów kl .I-VII szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupsk....

  • REALIZACJA ZAJĘĆ 2016-17

    Ewaluacja z I i II semestru realizacji projektu...

  • REKRUTACJA 2017-18

    KARTA ZGŁOSZENIA do Projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych w ramach Działania 03.02.01.Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Script logo