SZACHY DLA KLAS 1-3

Zajęcia „Szachy” dla klas I-III w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”w I semestrze realizowane były od listopada 2016 r do stycznia 2017 w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Po cyklu zajęć w pierwszym półroczu dzieci  zapoznały się z  historią gry w szachy, zapoznały się z budową szachownicy, jej oznaczeniami. Potrafią nazwać pola i określić ich  współrzędne. Stopniowo poznawały poszczególne bierki szachowe, potrafią już  je nazwać i wskazać zasady poruszania się figur i pionów, poprawnie ustawiają  bierki na szachownicy.

Uczniowie znają  pojęcia takie jak: szach, pat, mat.
Potrafią wykonać roszadę, zapisać to posunięcie oraz zna zasady, kiedy nie może być ona wykonywana.
Rozumieją pojęcie „centrum”, umieją opanować je pionami, harmonijnie wyprowadzają lekkie figury i zabezpieczają króla poprzez wykonanie roszady.

Dzieci zmierzyły się z pierwszymi zadaniami szachowymi i elementami taktyki w grze właściwej. W trakcie zajęć dzieci uczyły się zdrowego współzawodnictwa, wdrażały się  do  przestrzegania podstawowych zasad gry, rozwijały umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z  innymi.

W czasie zajęć korzystaliśmy z szachowych programów komputerowych, filmów i slajdów instruktażowych oraz  tablicy i rzutnika multimedialnego.

Przed nami kolejne miesiące zajęć, podczas których uczniowie będą mieli okazję zgłębić tajniki królewskiej gry, a równocześnie kształtować umiejętności, które są istotne w edukacji szkolnej.

Katarzyna Kozak

Script logo