SZACHY

Zajęcia „Szachy” dla klas IV-VI w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”w I semestrze realizowane były od listopada 2016 r do stycznia 2017 w wymiarze jednej godziny tygodniowo,
w poniedziałek, w godz. 11.35 – 12.20.W zajęciach uczestniczyło 10 osób z wszystkich klas czwartych.

Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli pamięć i uwagę w czasie stosowania charakterystycznych dla szachów elementów gry. Podczas sparingów samodzielnie kreowali wydarzenia na szachownicy. Uczyli się trudnej sztuki przegrywania oraz cierpliwości
w dążeniu do celu.

Wraz z upływem czasu uczestnicy  zaczynają lepiej planować, coraz skuteczniej osiągają cel. Rozwija się logiczne myślenie, wzrastają umiejętności rozwiązywania problemów. Umiejętności szachowe wykorzystywane są przez uczniów, czasem w sposób nieświadomy na zajęciach przedmiotowych.

Uczniowie z coraz większym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach.

Joanna Mateńko

Script logo