ŚWIĘTO ZIEMI

W tym roku obchody Święta Ziemi połączone zostały z promocją zdrowego stylu życia.
Klasa 6b uczestniczy w  Ogólnopolskiego projekcie edukacyjnym „Czas na zdrowie”
   
Celem głównym jest  powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.  Projekt prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i składa się  z dwóch etapów:

I etap to promocja wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej wiedzy o rolnictwie ekologicznym oraz przygotowanie festynu zdrowia.
II etap polega na organizacji Ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia
Realizację projektu w szkole klasa 6b rozpoczęła od apelu inaugurującego cykl zaplanowanych przez nią działań. Braci szkolnej i ciału pedagogicznemu przedstawiła swój  TEAM i  logo. Opowiedziała o projekcie, w którym uczestniczy, o jego celach i  przedsięwzięciach, których się podjęła. Ogłosiła dwa konkursy dla wszystkich klas:
-konkurs na najszczęśliwsze zwierzę hodowlane lub warzywo i owoc z uprawy ekologicznej (technika dowolna, jedyne ograniczenie to wyobraźnia; można malować, szyć, lepić, rzeźbić a nawet samemu się przebrać);
-międzyklasowy turniej  na prezentację na temat rolnictwa ekologicznego (w 5 kategoriach:  wiersz, piosenka, scenka dramowa, reklama, prezentacja multimedialna).

Wszystkie klasy brały udział w międzyklasowym  turnieju ekologicznych. Zwycięzcy z poszczególnych klas nagrodzeni zostali słodkimi upominkami i dyplomem uznania oraz mieli możliwość zaprezentowania swojego popisowego numeru  podczas podsumowującego apelu.
Wielki finał 1. etapu projektu – apel podsumowujący odbył się 21.04.2017r. Został podzielony na dwie części - dla uczniów klas młodszych (0-3) oraz starszych (4-6).
Wszystkie występy wzbudziły ogromny entuzjazm i aplauz najwspanialszej na świecie widowni – społeczności naszej szkoły.

Anna Wolikowska

Script logo