ŚWIETLICA

Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.

Świetlica łączy elementy atmosfery domowej ze świadomie planowaną i organizowaną działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Czynna jest codziennie od godz. 6.30 do 17.00.
W świetlicy przebywają dzieci z kl. 1-3, których rodzice pracują lub nie mogą zapewnić opieki. Prowadzone są zajęcia opiekuńcze zgodne z potrzebami uczniów.

Dbamy o bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka. Zgodnie z priorytetami szkoły zajmujemy się uczniami niepełnosprawnymi.

ŚWIETLICA CZYNNA:
poniedziałek-piątek 6.30-17.00

Script logo