STOP PRZEMOCY

Mały Samorząd Uczniowski zorganizował dla klas trzecich spotkanie prewencyjne pod hasłem STOP PRZEMOCY.

Zajęcia poprowadziła pani podinspektor Ewa Pietruczuk, psycholog i Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji do Spraw Praw Człowieka.

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób inni mogą nas krzywdzić i jak temu przeciwdziałać. Poznali rodzaje przemocy,  jej granice, a także  cechy osoby, która będzie miała odwagę opowiedzieć o przemocy.

Script logo