STARTUJEMY

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Udział w programie pozwala na powiększenie zasobów multimedialnych placówki, a tym samym na podniesienie jakości pracy szkoły.

Małgorzata Semeniuk

Script logo