SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek, 15 września 2017 roku, tak jak i w ubiegłych latach nasza szkoła włączyła się w akcję "Sprzątanie świata - Polska 2017". Już po raz 24 Polska przystąpiła do międzynarodowej akcji mającej na celu poprawę czystości kraju. Tym razem przebiegała ona pod hasłem:

„Nie ma śmieci – są surowce”

 „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz wspólne działanie  na rzecz ochrony środowiska .  

W naszej szkole " Sprzątanie świata" rozpoczęliśmy krótkim apelem dla całej społeczności szkolnej, podczas którego uczniowie z różnych klas wspólnie śpiewali piosenki o Ziemi, recytowali wiersze o tematyce ekologicznej i wyjaśniali całej braci uczniowskiej, jakie ważne jest to aby pamiętać o naszej planecie. Następnie wszyscy aktywnie włączyli się 

w akcję porządkowania wydzielonych terenów przed szkołą. Wspólnymi siłami oczyszczali  teren z papierków,  butelek, metalu, kartonów itp. 

Script logo