SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 6

ST. JULIANS

 

W dniach 21.08.2017-01.09.2017 nauczycielki nauczania początkowego i języka angielskiego Renata Rzepecka i Katarzyna Kokos  brały udział w szkoleniu  w ramach programu  

POWER SE w szkole językowej „ ETI” Kurs: „The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School” ( Metodyka nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej) odbywał się na Malcie w miejscowości St. Julians.  Trwał dwa tygodnie i obejmował 21×60 min. zajęć tygodniowo.

Szkoła „ Eti” znajdowała się w samym sercu St. Julian. Zajęcia odbywały się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych wyposażonych w różnorodne pomoce naukowe. Do  dyspozycji studentów była również pracownia komputerowa oraz biblioteka.

Nauczycielki współpracowały z nauczycielami- uczestnikami kursu z krajów Unii Europejskiej: Słowenii, Węgier, Włoch, Niemiec

Celem tego dwutygodniowego kursu  było przede wszystkim podniesienie umiejętności językowych nauczycielek. Rozszerzenie wiedzy na temat najnowocześniejszych metod i form nauczania języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Tematyka obejmowała: 

• kreatywne i innowacyjne techniki nauczania języka angielskiego w pracy z uczniami szkoły podstawowej

• indywidualizowanie procesu nauczania języków obcych

• motywowanie i stymulowanie uczniów do pracy

• gry, quizy, zabawy językowe

• bajki, piosenki, wiersze przydatne w nauczaniu języka angielskiego

• drama-wchodzenie w role

• praca w zespołach

• korzystanie z tablicy interaktywnej

• poprawna wymowa: akcent, intonacja

• tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatyczno- komunikacyjnej

• gramatyka „na wesoło”w połączeniu z TPR

• nośniki cyfrowe, filmy, multimedia i ICT w pracy z uczniem

• europejskie systemy edukacyjne

• historia, kultura, życie codzienne na Malcie

Nauczyciele uczestniczący w kursie mogli zastanowić się nad ich podejściem do nauczania języka angielskiego, mogli wymienić się wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi, efektywnymi  metodami i technikami nauczania.

Nauczycielki po odbytym kursie są przygotowane do stosowania w pracy  z uczniami efektywnych i innowacyjnych metod i form działań. Posiadają wiedzę na temat tworzenia innowacji pedagogicznych zgodnie z trendami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej w zakresie nauczania języka angielskiego. Rozwinęły swoje umiejętności językowe dzięki codziennej komunikacji w języku angielskim w trakcie zajęć, a także uczestnicząc w programie socjalnym. Poszerzyły wiedzę w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej. Nawiązały kontakty międzynarodowe z nauczycielami z krajów europejskich. Poznały historię, kulturę, zwyczaje ludzi żyjących na Malcie. 

Udział w szkoleniu zainspiruje nauczycielki do wdrażania nowych, ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych w nowym roku szkolnym.

Renata Rzepecka,  Katarzyna Kokos

 

 

Script logo