SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 5

BRIGHTON 2017 

W dniach 3-14 lipca 2017r. odbyła piąta z planowanych mobilności. Patrycja Dąbska - nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w zaawansowanym kursie językowo-metodycznym Język, Metodyka i Kultura. Kurs odbył się w The English Language Centre w Brighton, Anglia i obejmował 45 godzin zajęć warsztatowych oraz praktycznych. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz.9.00 do 15.00. Ze względu na wielokulturowość uczestników kursu jedynym językiem komunikacji podczas szkolenia był język angielski. Kurs był realizowany w 10-osobowej grupie. Opiekunem grupy był Matthew Devere, a zajęcia warsztatowe jak i praktyczne prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego: Jess Fynn, Matthew Devere, Martyn Ford, Kandy Ackland, Jade Blue, Edward Russell, Rachael Carden, Steve Jones. Szkolenie zostało ukończone z powodzeniem, co zostało poświadczone uzyskanymi przez uczestniczkę certyfikatami.

Uczestniczka mobilności rozwinęła swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa, wymowy i słowotwórstwa. We wszystkich obszarach umiejętności językowych takich jak: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie nastąpił znaczący wzrost. Poprzez udział w szkoleniu uczestniczka kształciła i rozwijała umiejętności językowe poprzez nowe spojrzenie na obecne techniki uczenia języka w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach Europy - w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach i w Szwajcarii. Wielonarodowość grupy uczestniczącej w szkoleniu pozwoliła na sprawdzenie zdobytych wiadomości bezpośrednio z nauczycielami uczącymi w danych krajach. Ponadto dzięki zajęciom z doświadczonymi nauczycielami języka angielskiego uczestniczka zdobyła wiedzę o nowoczesnej kulturze zmieniającego się życia codziennego Brytyjczyków. Dzięki zakwaterowaniu u angielskiej rodziny miała możliwość skonfrontowania poznanej wiedzy poprzez rozmowy z gospodarzami. Program kursu wzbogacił wiedzę uczestniczki o tworzenie słowotwórstwa, jak również o operowanie trudnym językiem, który jest niezrozumiały dla niedoświadczonych uczniów. Największe wrażenie natomiast wywarły zajęcia z kreatywnego uczenia gramatyki, gdzie w naukę języka można wpleść klocki, naklejki, sznurki oraz kredki, które spełniają zupełnie inną funkcję niż ta, do której są stworzone. Podczas zajęć z nowych technik uczenia się uczestniczka dowiedziała się, jak ważne jest używanie internetu do nauki języka obcego poprzez aplikacje, które każdy uczeń może mieć zainstalowane na swoim telefonie lub tablecie. Poprzez aplikacje uczniowie mogą również ćwiczyć techniki uczenia wymowy, które są niezwykle ważne i pomocne w dalszej komunikacji z osobami anglojęzycznymi. Największą zabawę sprawiło uczestniczce użycie dramy i opowieści w nauce języka oraz użycie kolorowych klocków w nauce o historii Wielkiej Brytanii. 

Program szkolenia obejmował również zagadnienia kulturowo-obyczajowe. Uczestniczka miała okazję zwiedzić zabytkowe obiekty i miejsca związane z historią Wielkiej Brytanii. Poprzez zorganizowane przez szkołę zwiedzanie zabytkowych miejsc p. Patrycja zwiedziła m.in.: The North Laine z mnóstwem zabytkowych sklepów; The Lanes- bardzo wąskie uliczki w zabytkowej części miasta; Brighton Beach, gdzie nie tylko można korzystać z kąpieli słonecznych na kamienistej plaży, ale również spędzić miło czas w nadmorskich kawiarniach oraz na boiskach do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz Devils Dyke- głęboką na 100m dolinę, która jak głosi legenda jest wytworem diabła. Dzięki jednodniowej wycieczce uczestniczka zwiedziła Arundel- malowniczo położone miasteczko z zamkiem Arundel na czele, który służył w zamierzchłych czasach do obrony przed Francuzami oraz Royal Pavilion- dawną siedzibę króla Jerzego IV, która łączy architekturę europejską z elementami orientalnymi. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła przejażdżka na British Airways i360- 162metrowej wieży obserwacyjnej, z której widoczność krajobrazu sięga do 79km.

Nauczycielka biorąc udział w akcji mobilnościowej wzmocniła europejski wymiar szkoły i przyczyniła się do popularyzacji Słupska i regionu słupskiego na forum międzynarodowym. Poprzez zaprezentowanie przez uczestniczkę naszego regionu inni nauczyciele z krajów UE poznali walory miasta Słupska i najważniejsze informacje na temat SP5 w Słupsku. W prezentacjach wykorzystano materiały multimedialne oraz foldery przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej placówki.

Dla uczestniczki piątej mobilności udział w szkoleniu był kreatywny i mobilizujący do wdrażania nowo poznanych technik uczenia się w pracy z uczniami. Dzięki szkoleniu nauczycielka nawiązała międzynarodowe kontakty zawodowe, które zaowocują przedsięwzięciami edukacyjnymi na arenie międzynarodowej, promując wielokulturowość i wielojęzyczność.

 

Patrycja Dąbska 

Script logo