SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 4

OXFORD 2017

 

W dniach 20-31 marca odbyła czwarta z planowanych mobilności. Edyta Romańczuk-Ozdoba – nauczycielka przyrody i Piotr Ceranowski – nauczyciel informatyki uczestniczyli w kursie językowym General English 20.

Kurs odbył się w szkole The English Centre w Oxfordzie i obejmował 20 godzin tygodniowo zajęć praktycznych oraz warsztatowych. Zajęcia odbywały się w dniach 20-31 marca, od poniedziałku do piątku i trwały od godz. 9.00 do 13.00. Jedynym językiem komunikacji podczas szkolenia był język angielski. Kurs był realizowany w dwóch modułach: intensywny kurs nauki konwersacji i kurs w zakresie gramatyki. Kurs był realizowany w 6-osobowej grupie. Prowadzili go doświadczeni lektorzy języka angielskiego. Uczestnicy ukończyli szkolenie z powodzeniem, co zostało poświadczone uzyskanymi przez nich certyfikatami.

Udział w kursie zaowocował rozwinięciem kompetencji językowych uczestników w zakresie poszerzenia słownictwa, doskonalenia akcentu i wymowy. Wzrost umiejętności językowych nastąpił we wszystkich obszarach – słuchania, czytania, porozumiewania się, samodzielnego wypowiadania oraz pisania tekstów prywatnych, jak również oficjalnych. Poszerzyli wiedzę na temat historii i współczesności Wielkiej Brytanii, a dzięki zakwaterowaniu u angielskich rodzin mieli możliwość poznania codziennego życia i kultury. Odwiedzając angielska szkołę, poznali również system edukacji obowiązujący w Wielkiej Brytanii. Ponadto dzięki zajęciom prowadzonym w międzynarodowej grupie, dowiedzieli się wiele o zwyczajach i kulturze Madagaskaru, Omanu, Arabii Saudyjskiej, skąd pochodzili pozostali uczestnicy szkolenia.

Program kursu wzbogacił aspekt historyczny – zorganizowane przez szkołę zwiedzanie zabytkowych muzeów, galerii sztuki, kościołów i College. Pani Edyta Romańczuk-Ozdoba zachwyciła się Pitt Rivers Museum gdzie zebrano różnorodne zbiory i kolekcje z całego świata. Z kolei pana Piotra Ceranowskiego oczarowały eksponaty muzyczne zgromadzone w Ashmolean Museum of Art and Archaeology w Oxfordzie. Nauczyciele odwiedzili również Oxford University Museum of Natural History, Bodleian Library, Christ Church, Oxford Botanic Garden, Radcliffe Camera, New College, Museum of the History of Science, Trinity College, Oxford Castle. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły miejsca związane ze znamienitymi pisarzami angielskimi, których dzieła wpłynęły na rozwój światowej literatury: C.S.Lewis, J.R.R. Tolkien, Lewis Carrol. Dzięki jednodniowej wycieczce do stolicy Wielkiej Brytanii mogli podziwiać sławne na cały świat londyńskie muzea i atrakcje: The National Gallery, Big Ben, Buckingham Palace, Green Park, Parliament Square, London Eye, a także, płynąc statkiem, różnorodne mosty na Tamizie i przybrzeżny krajobraz miasta.

Nauczyciele mieli możliwość podzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami, zareklamowania szkoły, miasta i regionu.  Zaprezentowali lektorom i uczestnikom kursu walory Słupska i regionu oraz kluczowe informacje na temat Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku. W prezentacjach wykorzystano materiały multimedialne oraz foldery przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej placówki.

W trakcie kursu nauczyciele tworzyli fotoblog, w którym codziennie relacjonowali jego przebieg, umieszczali relacje i zdjęcia z zajęć i odwiedzanych miejsc w Oxfordzie.

Udział nauczycieli w akcji mobilnościowej wzmocnił europejski wymiar szkoły i przyczynił się do popularyzacji Słupska i regionu słupskiego na forum międzynarodowym.

 

Uczestnicy czwartej z sześciu planowanych przez kadrę SP5 w Słupsku mobilności wskazują, że udział w realizowanym w ramach projektu szkoleniu był niezwykle aktywizujący i inspirujący do wdrażania nowych, ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych, zwłaszcza w zakresie metod i form pracy z uczniami. Ponadto dzięki udziałowi w kursie nauczyciele pokonali swoje bariery w komunikowaniu się w języku angielskim. Nawiązali międzynarodowe kontakty zawodowe, dzięki którym SP5 z pewnością zrealizuje wiele ciekawych interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.
Zdobyte w trakcie mobilności umiejętności i wiedza zaowocują w przyszłości stworzeniem ciekawych projektów edukacyjnych oraz realizacją szkolnych imprez promujących wielojęzyczność i wielokulturowość.  

Script logo