SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 3

WIEDEŃ 2017 

W dniach 23.01.2017 r.-3.02.2017 r. odbyła się trzecia z planowanych w projekcie mobilności. Beata Paszun - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyła w kursie specjalistycznym – niemiecki dla nauczycieli [ACT-T]. Kurs odbył się w ActiLingua Academy w Wiedniu i obejmował 40 godzin zajęć praktycznych i warsztatowych. Miał on charakter metodyczno-językowy. Zajęcia prowadziła pani Elisabeth Grain.  Nauczycielka pomyślnie ukończyła kurs, co zostało poświadczone zdobytym certyfikatem.

Uczestniczka kursu znacznie zwiększyła swoje kompetencje językowe oraz wzbogaciła słownictwo.   Poszerzyła również posiadany warsztat dydaktyczny o poznane w czasie kursu aktywizujące metody nauczania i pomysły ciekawych pomocy dydaktycznych. Poznała szereg interesujących gier i zabaw dydaktycznych, które będzie mogła wykorzystać na zajęciach prowadzonego przez nią koła języka niemieckiego. Zdobyła wiedzę na temat,  gdzie szukać potrzebnych do zajęć materiałów, zapoznała się z interesującymi książkami metodycznymi i stronami internetowymi. Poznała także kultowe w krajach niemieckojęzycznych komiksy „Max und Moritz” oraz „Vather und Sohn”, które stanowią znakomitą pomoc do rozwijania wypowiedzi ustnych dzieci.  Miała również okazję obserwacji zajęć prowadzonych w szkole, co pozwoliło na bliższe poznanie systemu edukacyjnego                    w Austrii.

Nauczycielka nawiązała liczne kontakty międzynarodowe, które pozwolą na realizację                    w przyszłości wspólnych projektów edukacyjnych. Miała możliwość podzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami, zareklamowania szkoły, miasta i regionu. W prezentacjach wykorzystano materiały multimedialne oraz foldery przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej placówki. Liczne rozmowy, spotkania i wyjścia z uczestnikami szkoleń w ActiLinua Academy pozwoliły również na zdobycie wiedzy o kulturze i gospodarce innych krajów Europy i świata, jak: Francja, Słowenia, Szwajcaria, Chiny, Brazylia.

Dzięki udziałowi w kursie poszerzyła własne umiejętności organizacyjne, a także umiejętność posługiwania się narzędziami TIK. W czasie kursu tworzyła fotoblog, w którym codziennie relacjonowała jego przebieg, umieszczała relacje i zdjęcia z zajęć i odwiedzanych miejsc                 w Wiedniu.

Motto ActiLingua Academy brzmi „Deutsch lernen, Wien erleben” (Uczyć się języka niemieckiego, przeżyć Wiedeń). Uczestnictwo w kursie stanowiło więc wspaniałą okazję do poznania Wiednia. Na zajęciach dowiedziała się wielu ciekawostek o historii i kulturze Wiednia. Po zajęciach zaś korzystała z uroków Wiednia, poznając jego zabytki, jak: Wiedeńska Opera Narodowa, Katedra św. Szczepana, Ratusz, Parlament, rezydencje: Belveder i Hofburg, liczne muzea: Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Secesji, muzeum                     w Belvedere oraz Schmetterlinghaus (Dom Motyli)  Największe wrażenie wywarł na niej pobyt w Schӧnbrunn – rezydencji cesarzowej Sissi. Zachwyt wzbudziły wspaniałe pałacowe wnętrza oraz rozległy ogród, piękny również w zimowej oprawie. Jako wielbicielka sztuki Gustava Klimta obejrzała  liczne zbiory jego malarstwa w Belvedere i Muzeum Secesji,                     a także odwiedziła uczelnię, w której studiował.

Cudowne wspomnienia ma również z całodziennej wycieczki do przepięknie położonego                      i urokliwego Salzburga. Wraz z innymi uczestnikami kursu zwiedziła tam twierdzę Hohensalzburg, z której rozciągały się wspaniałe widoki na panoramę miasta. Odwiedziła także Katedrę, dom W.A. Mozarta i znajdujące się w nim muzeum słynnego kompozytora. Spacerowała pięknymi uliczkami Salzburga, a także skosztowała przysmaków kuchni austriackiej i słynnych Mozart Kugeln.

    Udział nauczycielki w kursie w Wiedniu, a także prezentacja walorów SP5, miasta                         i regionu na forum międzynarodowym wzmocniła europejski wymiar naszej placówki. Zdobyte w trakcie mobilności wiedza i umiejętności zaowocują w przyszłości stworzeniem ciekawych projektów edukacyjnych oraz realizacją szkolnych imprez promujących wielojęzyczność i wielokulturowość.

 

Beata Paszun

Script logo