SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 2

WIEDEŃ 2016

W dniach 13-26 listopada 2016 roku odbyła się druga z planowanych mobilności. Beata Kubiszewska – nauczycielka matematyki i Anna Wolikowska – nauczycielka przyrody uczestniczyły w intensywnym kursie języka niemieckiego - General German 30. Kurs odbył się w placówce ActiLinguaAcademy w Wiedniu i obejmował 60 godzin zajęć praktycznych
i warsztatowych. Zajęcia odbywały się  w dniach 14-25 listopada,
od poniedziałku do piątku, w godz.  11.00 – 18.00. Jedynym językiem komunikacji podczas szkolenia był język niemiecki. Kurs był realizowany
w dwóch modułach:  intensywny kurs nauki konwersacji i kurs w zakresie gramatyki. Uczestniczki ukończyły szkolenie, co zostało poświadczone otrzymanymi przez nie certyfikatami.
     Uczestniczki mobilności znacząco rozwinęły swoje umiejętności językowe
w zakresie znajomości języka niemieckiego. Ponadto poszerzyły wiedzę
na temat Austrii - jej regionów, geografii, zwyczajów, kultury i tradycji, a także historii Wiednia i jego zabytków. Panie poszerzyły także wiedzę na temat zwyczajów i kultury Hiszpanii, Kostaryki, Ukrainy, Rosji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, skąd pochodzili pozostali uczestnicy szkolenia.
     Uczestniczki mobilności poznały również system edukacji obowiązujący
w Austrii. M.in. dzięki formie, w jakiej prowadzony był kurs językowy, w tym  zajęciom warsztatowym,  uczestniczki szkolenia wzbogaciły swój warsztat pracy o nowe aktywizujące uczniów strategie nauczania i motywowania  podopiecznych.  Rozwinęły również umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
     Program szkolenia, w którym uczestniczyły nauczycielki z SP5 w Słupsku, obejmował również zagadnienia społeczno- kulturowo-obyczajowe. Panie miały możliwość odwiedzić zabytkowe obiekty, muzea i galerie sztuki. Największe wrażenie na pani Annie Wolikowskiej wywarła wizyta w Pałacu Schöbrunn,  dawnej letniej rezydencji cesarzowej Sisii oraz zapoznanie się ze zbiorami dzieł Gustawa Klimta, Kokoschi i Schielego w Belwederze. Z kolei Beata Kubiszewska najbardziej zachwyciła się eksponatami Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Ponadto panie odwiedziły Hofburg, Katedrę św. Szczepana,  Muzeum Sztuki Współczesnej, Uniwersytet Wiedeński, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny, Wiedeńską Operę Narodową, Wiedeński Prater, Muzeum Madame Tussauds. Nauczycielki miały również możliwość zobaczyć sławne na cały świat  wiedeńskie jarmarki bożonarodzeniowe, jak np. te - na placu Rathausplatz czy w ogrodzie Pałacu SchlossBelvedere.Nasze nauczycielki nie omieszkały również spróbować specjałów wiedeńskiej kuchni. Ich ulubionymi daniami stały się:  wiedeński sznycel  z sałatką ziemniaczaną- Wiener Schnitzel z Kartofellsalat oraz torcik - deser Tort Sacher.
     Udział nauczycielek w akcji mobilnościowej wzmocnił europejski wymiar szkoły i przyczynił się do popularyzacji Słupska i regionu słupskiego na forum międzynarodowym. Lektorom i uczestnikom kursu z całego świata uczestniczki mobilności zaprezentowały najciekawsze walory Słupska i regionu oraz kluczowe informacje na temat SP5 w Słupsku. W prezentacjach wykorzystano materiały multimedialne oraz foldery przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej placówki.
Udział w szkoleniu pomógł naszym nauczycielkom przełamać bariery komunikacyjne (w  posługiwaniu się językiem niemieckim w kontaktach międzynarodowych). Poza tym panie wróciły z Wiednia z głową pełną pomysłów na stworzenie i realizację nowych przedsięwzięć edukacyjnych.

Beata Kubiszewska i Anna Wolikowska

Script logo