SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MOBILNOŚCI NR 1

OXFORD 2016

W dniach 6-19 listopada odbyła pierwsza z planowanych mobilności.  Elżbieta Pajewska – wicedyrektorka SP5 i nauczycielka języka polskiego; Karolina Machutta-Gałązka – nauczycielka muzyki
i języka angielskiego; Anna Makowska – nauczycielka wspomagająca
w oddziałach integracyjnych  i  specjalistka od reedukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych uczestniczyły w kursie językowo-metodycznym Kreatywne nauczanie w szkole podstawowej. Kurs odbył się w The Lake School of English w Oxfordzie i obejmował 46 godzin zajęć praktycznych oraz warsztatowych. Zajęcia odbywały się w dniach 7-18 listopada,  od poniedziałku do piątku i zazwyczaj trwały od godz.9.00 do 16.00. Jedynym językiem komunikacji podczas szkolenia był język angielski. Kurs był realizowany w 10-osobowej grupie. Prowadziła go Sharlene Matharu – doświadczony nauczyciel języka angielskiego oraz tutor. Uczestniczki ukończyły szkolenie
z powodzeniem, co zostało poświadczone uzyskanymi przez nie certyfikatami.
         Uczestniczki pierwszej mobilności rozwinęły swoje umiejętności językowe – w zakresie języka angielskiego. Poszerzyły zasób słownictwa – poznały przydatne w języku codziennym, w tym  w slangowym, zwroty i wyrażenia. Ponadto udoskonaliły akcent i wymowę – intonację i modulację. Wzrost umiejętności językowych nastąpił we wszystkich obszarach – słuchania, czytania, porozumiewania się, samodzielnego wypowiadania się oraz pisania tekstów prywatnych, jak również oficjalnych.    
         Uczestniczki mobilności poszerzyły również wiedzę na temat europejskich systemów edukacji. Dzięki  wizytom w oksfordzkich szkołach  oraz dzięki  zajęciom warsztatowym  realizowanym podczas szkolenia, jak również wymianie opinii i doświadczeń z uczestnikami mobilności – nauczycielami z włoskich, hiszpańskich, greckich, estońskich placówek oświatowych wzbogaciły swój warsztat pracy o nowe – aktywizujące uczniów, w tym innowacyjne metody, formy pracy z uczniami. Rozwinęły również umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym, jak również w zakresie dzielenia się wiedzą z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów.
         Jak podkreślają uczestniczki pierwszej mobilności  największe wrażenie wywarły na nich odwiedziny  w st.Andrew’s Church of England Primary School. Jest to szkoła katolicka, nie oznacza to jednak, że w placówce uczą się jedynie dzieci wyznania rzymskokatolickiego. Wśród uczniów szkoły znajdują się osoby z całego świata – różnych wyznań i z różnych kręgów kulturowo-obyczajowych . W szkole uwagę przykuwają wyeksponowane w salach lekcyjnych i w szkolnych korytarzach plakaty i gazetki ścienne wykonane przez dzieci.  Odnaleźć tam  można informacje na temat, co oczywiste, religii, rzymskokatolickiej, ale też na temat islamu czy buddyzmu. Z pewnością uczniowie oksfordzkiej st.Andrew’s Church of England Primary School wychowywani są w duchu tolerancji i szacunku. Dzieciom stwarza się okazje do dzielenia się doświadczeniami i emocjami związanym z ich światopoglądem, wiarą, kulturą, obyczajami. Ważnym „przystankiem” podczas zwiedzania tej brytyjskiej szkoły jest  mapa świata.  Kolorowymi nitkami wyeksponowano na niej kraje, z których pochodzą uczniowie oraz nauczyciele placówki.
         St.Andrew’s Church of England Primary School, jak podkreślają uczestniczki kursu w Oxfordzie, z pewnością realizuje założenia  BUDZĄCEJ SIĘ SZKOŁY. Uczniowie pracują zazwyczaj w grupach zadaniowych i realizują różnorodne przedmiotowe oraz interdyscyplinarne projekty. Jednym z nich jest międzynarodowy projekt edukacyjny Traveling around Europe in a postcard ,  w którym – dzięki platformie Etwinning - i  SP5 w Słupsku uczestniczy. Wzruszającym momentem dla uczestniczek pierwszej mobilności było odnalezienie na „ścianie międzynarodowych kontaktów” pocztówki z Polski - z naszej placówki. 
         W salach  lekcyjnych  oksfordzkiej szkoły podstawowej przenikają się różnorodne przestrzenie. Są tam miejsca do pracy dla  uczniów – nie siedzą oni  w tradycyjnym – skostniałym, rzec by się chciało,  rzędowym układzie ławek – „ławka za ławką”, „plecy za plecami” Stoliki uczniowskie połączone są w  przestrzeń warsztatową, w której współpracują jednostki, połączone w 4-6 osobowe zespoły zadaniowe. Ponadto w gabinecie lekcyjnym wydzielona została, mówiąc kolokwialnie,  „przestrzeń dywanikowa”.  Tam  zasiada na  dywanie nauczyciel ze swoimi uczniami. To przestrzeń idealna do rozmów, opowiastek, dyskusji,  relaksu.  Kolejną istotną przestrzenią w sali  lekcyjnej  jest galeria – gdzie dzieciaki prezentują swoje dokonania -   plakaty, karty pracy, dyplomy, zdjęcia, makiety, komiksy, rzeźby czy elementy  scenografii – są  to efekty grupowej współpracy oraz indywidualne powody do dumy uczniów placówki.
         Uczniowie St.Andrew’s Church of England Primary School na początku każdego roku szkolnego wyznaczają sobie cele edukacyjne, które chcą zrealizować, zaś nauczyciele pomagają im w ich osiągnięciu – wskazują im kierunek działań, etapy i sposoby realizacji. Nauczyciele nie są, jak w tradycyjnej szkole, nieomylnymi, wszystkowiedzącymi mistrzami, ale przewodnikami,  tutorami. Ich zadaniem jest pobudzenie swoich wychowanków do działania i stworzenie im warunków do  twórczej aktywności. Ważny element w edukowaniu dzieci to również dostrzeganie i docenianie najdrobniejszych nawet sukcesów i pozytywnych zachowań, gdyż pobudza to motywację wewnętrzną do uczenia się i wzmacnia pożądane, społecznie akceptowane zachowania.
         Program szkolenia, w którym uczestniczyły nauczycielki i wicedyrektorka z SP5 w Słupsku, obejmował także zagadnienia kulturowo-obyczajowe. Panie miały okazję odwiedzić zabytkowe obiekty, muzea i galerie sztuki. Jak przyznaje Anna Makowska największe wrażenie wywarła na niej wizyta w Blenheim Palace – rezydencji XII diuka Marlborough, w której przyszedł na świat Winston Churchill. Z kolei Karolina Machutta-Gałązka najbardziej zachwyciła się eksponatami, które można podziwiać na wystawie w British Library w Londynie. Elżbiecie Pajewskiej największą przyjemność sprawiły odwiedziny w londyńskiej galerii sztuki Tate Modern Art. Ponadto panie odwiedziły takie miejsca jak: British Museum, Tower of London, Tower Bridge, Houses of Parliament, Big Ben, St. Paul Cathedral in London, College in Oxford, Christ Church in Oxford. Miały także okazje spacerować oxfordzkimi uliczkami i zaglądać do miejsc, w których bywali i szukali inspiracji wybitni przedstawiciele literatury angielskiej: J.R.R. Tolkien, twórca trylogii „Władca pierścieni”;  Lewis Carrol autor „Alicji w Krainie Czarów” czy C.S.Lewis, spod pióra którego wyszedł cykl opowieści o Narnii.
     Udział  nauczycielek i wicedyrektorki SP5 w akcji mobilnościowej wzmocnił europejski wymiar szkoły i przyczynił się popularyzacji Słupska i regionu słupskiego na forum międzynarodowym. Nauczycielom z krajów UE uczestniczki mobilności zaprezentowały najciekawsze walory naszego miasta i regionu oraz kluczowe informacje na temat SP5 w Słupsku. W prezentacjach wykorzystano materiały multimedialne oraz foldery, których współtwórcami są  uczestnicy wszystkich
planowanych mobilności oraz uczniowie naszej placówki.
     Jak podkreślają uczestniczki pierwszej z sześciu planowanych przez kadrę SP5 w Słupsku mobilności, udział w realizowanym w ramach projektu szkoleniu był niezwykle inspirujący i mobilizujący do wdrażania nowych, ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych, zwłaszcza w zakresie metod i form pracy z uczniami. Ponadto dzięki udziałowi w kursie panie pokonały swoje kompleksy i bariery w komunikowaniu się w języku angielskim. Nawiązały międzynarodowe kontakty zawodowe, dzięki którym SP5 z pewnością zrealizuje wiele ciekawych interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

 

Elżbieta Pajewska
Anna Makowska
Karolina Machutta-Gałązka

Script logo