SPOTKANIE Z CHIROPTEROLOGIEM

Klasy 2c i 2b spotkały się z przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody ”Salamandra”, Panią Anetą Zapart, która jest chiropterologiem i zajmuje się ochroną zimowisk, kolonii rozrodczych oraz żerowisk nietoperzy.

Dzieci poznały z bliska te małe ssaki i obejrzały pokaz ich karmienia. To była ciekawa lekcja przyrody.

Małgorzata  Semeniuk

Script logo