SPOTKANIE MOTYWACYJNE Z MARCINEM PRUSEM

11-XI-2017 r. odbyło się spotkanie uczniów klas starszych z panem Marcinem Prusem – byłym siatkarzem, reprezentantem Polski. Celem głównym spotkania było wzmocnienie u młodzieży poczucia własnej wartości oraz osłabienie czynników ryzyka wpływających na postawy antyspołeczne. W zajęciach o charakterze motywacyjno-profilaktycznym prowadzonych przez p.M.Prusa uczestniczyło 98 ucz. 

Wizyta przebiegła zgodnie z harmonogramem:

1. godz. 8.30 – rozmowa z dyrektorem placówki oraz pedagogiem

2. godz. 8.55 – 10.35 – zajęcia merytoryczne z młodzieżą

3. godz. 10.45- 11.35 – trening (rozgrzewka, zajęcia właściwe, streching ) w piłkę siatkową prowadzony przez p.M.Prusa z grupą uczniów

4. godz. 11.45 – pożegnanie z młodzieżą

Z całą pewnością cele spotkania zostały zrealizowane. Pan M.Prus wykorzystał temat swojej kariery sportowej jako pretekst do rozmów o życiu, problemach współczesnych nastolatków i czyhających na nich niebezpieczeństwach. Pokazał młodym ludziom, jak ważne są wzajemny szacunek, nauka i umiejętność wyznaczania sobie celów życiowych i sposobów ich osiągania. Podczas spotkania zostały poruszone wątki nienawiści bliźniego, agresji, w tym hejtu internetowego. Swobodny, pełen humoru sposób bycia p.Marcina Prusa oraz łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą sprawiły, że uczniowie aktywnie oraz z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu motywacyjnym i meczu siatkówki. Z rozmów nauczycieli z uczniami po odbytym spotkaniu wynika jasno, że są oni pod ogromnym wrażeniem p.Marcina Prusa, a zajęcia z nim skłoniły ich do refleksji.

Script logo